Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1080 · Visa register
Förordning (2021:1080) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2022
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ikraft: 2022-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 573 kronor per ton avfall för kalenderåret 2022.