Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:116 · Visa register
Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2020-03-12
Ikraft: 2020-03-17
Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma texter och översättning finns som en bilaga till lagen (2010:510) om lufttransporter. Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 6 § lagen om lufttransporter ska regeringen ge till känna sådana ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna. Med verkan från och med den 28 december 2019 har de beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt följande. Beloppsgräns före ändringen Beloppsgräns efter ändringen 19 22 1 131 1 288 4 694 5 346 113 100 128 821