Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:96 · Visa register
Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2019-02-28
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande. Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Underrättelse om verkställighet i vissa fall 2 § Om verkställighet av ett fängelsestraff påbörjas samtidigt som den dömde är häktad i ett annat mål, ska Kriminalvården så snart som möjligt underrätta åklagaren och domstolen i häktningsmålet om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för tillgodoräknande av tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande. 3 § Om verkställighet av ett fängelsestraff påbörjas samtidigt som den dömde är omhändertagen på ett sådant sätt som avses i 8 § strafftidslagen (2018:1251), ska Kriminalvården så snart som möjligt underrätta den övervakningsnämnd eller domstol som har beslutat om omhändertagande. 4 § Om en dom på sluten ungdomsvård verkställs samtidigt som den dömde är häktad i ett annat mål, ska Kriminalvården underrätta Statens institutionsstyrelse om häktningen. Statens institutionsstyrelse ska i sådana fall lämna uppgifter till Kriminalvården om verkställigheten. Kriminalvården ska så snart som möjligt underrätta åklagaren och domstolen i häktningsmålet om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för tillgodoräknande av tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande. Inhämtande av uppgifter om omhändertagande 5 § Om det uppkommer en fråga om att undanröja en skyddstillsyn eller att förverka villkorligt medgiven frihet ska rätten, innan en sådan åtgärd vidtas, hämta in uppgifter från Kriminalvården om huruvida det förekommit något omhändertagande som enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodo- räknande av tid för frihetsberövande ska tillgodoräknas den dömde med anledning av rättens beslut. 6 § Om det uppkommer en fråga om att förverka villkorligt medgiven frihet ska övervakningsnämnden, innan en sådan åtgärd vidtas, hämta in uppgifter från Kriminalvården om huruvida det förekommit något omhändertagande som enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande ska tillgodoräknas den dömde med anledning av nämndens beslut. 7 § Beslut om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande utomlands enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande ska grundas på de uppgifter som Kriminalvården får av den stat som verkställer överlämnandet, om det inte är uppenbart att uppgifterna är oriktiga. Om det är Statens institutionsstyrelse som ansvarar för att beräkna tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska Kriminalvården vidarebefordra uppgifterna till Statens institutionsstyrelse. Övergångsbestämmelser 2019:96 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.