Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:928 · Visa register
Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-10-26
1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2018. 2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG: Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 9 209 kronor 920 kronor 249 kronor 76 kronor 4 eller fler 14 869 kronor 1 486 kronor 393 kronor 76 kronor axlar 3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG: Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 8 154 kronor 815 kronor 220 kronor 76 kronor 4 eller fler 13 430 kronor 1 343 kronor 354 kronor 76 kronor axlar 4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse: Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 7 194 kronor 719 kronor 191 kronor 76 kronor 4 eller fler 11 991 kronor 1 199 kronor 316 kronor 76 kronor axlar 5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.