Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1513 · Visa register
Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2014-12-11
Ikraft: 2015-01-01
1 § Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats enligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.