Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:715 · Visa register
Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-08-29
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 400 kronor respektive 45 300 kronor för år 2014.