Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:196 · Visa register
Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-04-18
Ikraft: 2013-06-01
1 § En myndighet ska snarast till Inspektionen för vård och omsorg sända en kopia av ett beslut att avskeda en legitimerad yrkesutövare om 1. arbetstagaren i sin yrkesutövning står under tillsyn av inspektionen och omfattas av bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning, och 2. orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen.