Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:867 · Visa register
Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2011-06-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:666
Ikraft: 2011-08-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308). 2 § Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse. 3 § Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet. 4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308). 5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter och denna förordning. Förordning (2021:666). 6 § Flygplatsavgifter som avser start eller landning av luftfartyg ska differentieras i förhållande till luftfartygs klimatpåverkan. Differentieringen ska göras så att flygets klimatpåverkan minskar. Förordning (2021:666). Övergångsbestämmelser 2021:666 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. 2. Bestämmelserna om differentierade flygplatsavgifter i 6 § tillämpas första gången vid beslut om 2022 års avgifter.