Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1562 · Visa register
Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val
Departement: Justitiedepartementet D
Utfärdad: 2009-12-17
Ikraft: 2010-02-01
1 § För sin medverkan vid 2010 års val ska kommunerna få statsbidrag med 1. dels 30 000 kronor per kommun, 2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2010, multiplicerat med 101 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal. Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till kommunerna senast den 30 april 2010. Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.