Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1412 · Visa register
Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2007-12-18
Ikraft: 2008-01-01
Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.