Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:704 · Visa register
Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1999-06-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:991
Ikraft: 1999-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:391
Upphävd: 2013-07-01
1 § Särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol förordnas av Domarnämnden. Nämndens beslut om förordnande får inte överklagas. Förordning (2010:991).