Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:202 · Visa register
Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1992-04-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:195
Ikraft: 1992-07-01
1 § En avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse och om godkännande av föreståndare eller ersättare. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas. Förordning (2010:195).