Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:377 · Visa register
Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1988-04-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1925
Ikraft: 1988-07-01
1 § Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Förordning (2018:1925). 2 § Av skrifter som statliga myndigheter under regeringen framställer eller låter framställa skall myndigheten leverera ett exemplar till vardera av kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket. Leveransskyldighet föreligger dock inte i fråga om sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar eller skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten. 3 § Leveransskyldigheten skall fullgöras snarast efter publiceringen. 4 § Försändelser av skrifter till kungl. biblioteket skall vara försedda med påteckningen: Bytestryck. Biblioteket får använda de mottagna skrifterna för att underlätta det internationella utbytet av officiellt tryck.