Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:325 · Visa register
Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;
Departement: Justitiedepartementet F2
Utfärdad: 1988-05-19
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:71
Upphävd: 1997-04-01
1 § Frågor om delgivning av mellankommunala skatterättens domar och beslut skall handhas av länsrätten i Stockholms län. Länsrätten skall också vidta de åtgärder beträffande överklagade domar och beslut som enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ankommer på mellankommunala skatterätten. 2 § Rättelser enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i domar och beslut som har meddelats av mellankommunala skatterätten får vidtas av lagmannen i länsrätten i Stockholms län eller den som han utser. 3 § Mellankommunala skatterättens arkiv skall övertas av länsrätten i Stockholms län. Arkivet avlämnas till riksarkivet vid den tidpunkt och i den omfattning som länsrätten och riksarkivet kommer överens om.