Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:439 · Visa register
Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1987-07-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:862
Ikraft: 1987-07-01
1 § När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet. 2 § har upphävts genom lag (1999:862). Övergångsbestämmelser 1999:862 Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2000.