Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:826 · Visa register
Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1983-09-01
Omtryck: SFS 2008:888
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:888
Ikraft: 1984-01-01
Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på följande sätt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som används i Svensk Standard SS 19100 den blå färgen 4055-R95B den gula färgen 0580-Y10R. Toleranserna i NCS-enheter ska för svarthet, för kulörthet och för kulörton vara mindre än ± 5 enheter. Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de l’Eclairage, sv: Internationella belysningskommissionen) som används i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga ska flaggans färger ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y den blå färgen x = 0,189 y = 0,192 Y = 8,3 den gula färgen x = 0,472 y = 0,465 Y = 64,4. Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt. Den blå färgen: Y = 6,2 - 10,4. En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y = 0,200/0,195 0,200/0,210 0,180/0,190 och 0,180/0,170. Den gula färgen: Y = 55 - 75. En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y = 0,490/0,460 0,470/0,480 0,455/0,465 och 0,475/0,445. Vid färgbestämningen ska de metoder för bedömning och mätning som anges i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga användas. Förordning (2008:888)