Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:46 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:46) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1982-01-12
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 mars 1982 med fyra procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med sex procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder. Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under december 1981 eller januari eller februari 1982. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979. Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.