Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1012 · Visa register
Lotteriförordning (1982:1012)
Departement: Civildepartementet FOK
Utfärdad: 1982-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1451
Upphävd: 1995-01-01
1 § Frågor om tillstånd att anordna automatspel som avses i 7 § lotterilagen (1982:1011) prövas av lotterinämnden. 2 § Bestämmelserna i 21 § första stycket första meningen och 22 § lotterilagen (1982:1011) om innehav och införsel av utbetalningsautomat gäller inte i fråga om utbetalningsautomater som innehas på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget. 3 § I ärenden enligt lotterilagen (1982:1011) skall avgift betalas med följande belopp: bevis om typgodkännande av förslutna lotter eller av bingobrickor eller godkännande av kontrollutrustning enligt 6 a § 800 kronor, bevis om tillstånd att anordna lotteri som avses i 7--10 §§ 800 kronor, bevis om tillstånd att anordna lotteri som avses i 11 §, om det sammanlagda värdet av insatserna i lotteriet kan antas överstiga 300 000 kronor 800 kronor, bevis om tillstånd att anordna lotteri, meddelat av regeringen 800 kronor, bevis om tillstånd i annat fall 300 kronor, bevis om registrering enligt 14 § 300 kronor. Om samma bevis avser flera tillstånd, betalas avgift endast för det tillstånd som har den högsta avgiften. Om ett bevis om tillstånd till bingospel avser flera sammanslutningar, betalas endast en avgift. Om en fråga om tillstånd eller registrering prövats av en kommunal nämnd, skall avgiften betalas till kommunen. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten besluta att inte ta ut någon avgift. Förordning (1989:274). 4 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lotterilagen (1982:1011) meddelas av lotterinämnden.