Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:85 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1977:85) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1977-03-14
Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående bidragsbelopp skall höjas med sju procent fr.o.m. den 1 april 1977. Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.