Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:1064 · Visa register
Förordning (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.
Departement: Finansdepartementet PP
Utfärdad: 1976-12-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1935
Upphävd: 1995-01-01
1 § Sådan arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11--13 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet som enligt lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. ankommer på Statens arbetsgivarverk skall i stället fullgöras av den statliga myndighet som beslutar i den fråga som förhandlingen avser. Första stycket medför icke behörighet att sluta avtal. Förordning (1993:1532). 2 § Skall enligt 1 § förhandlingsskyldighet i viss fråga fullgöras av annan myndighet än Statens arbetsgivarverk, fullgör myndigheten i samma fråga även sådan informationsskyldighet som avses i 18 eller 19 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förordning (1993:1532).