Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:940 · Visa register
Förordning (1975:940) om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1975-10-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:925
Upphävd: 1988-01-01
Regeringen föreskriver att vad som sägs i 198 § konkurslagen (1921:225) om registrerat skepp, andel i sådant skepp och skeppsregister från och med den 1 januari 1976 icke längre skall avse fartyg som blivit infört i fartygsregistret, lott i sådant fartyg samt inteckningsbok för fartyg.