Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:525 · Visa register
Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1974-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:806
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1218
Upphävd: 2011-01-01
1 § Staten, landsting och kommun erhåller ersättning från sjukför- säkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering. Lag (1993:1655). 2 § Ersättningen utges enligt grunder som regeringen fastställer. Ersättningen omfattar även kostnaderna för preventivmedel som utlämnas i samband med rådgivningen. Ersättning enligt denna lag utges endast om rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls kostnadsfritt. Lag (1984:687). 4 § Ersättning enligt denna lag för rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel utges av Försäkringskassan. Om ersättning för resekostnader i samband med rådgivning enligt denna lag finns föreskrifter i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Lag (2004:806). Övergångsbestämmelser 1991:422 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning för kostnader för resa som har påbörjats före ikraftträdandet. 1993:1655 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.