Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:525 · Visa register
Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1974-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:806
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1218
Upphävd: 2011-01-01
1 § Staten, landsting och kommun erhåller ersättning från sjukför- säkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering. Lag (1993:1655). 2 § Ersättningen utges enligt grunder som regeringen fastställer. Ersättningen omfattar även kostnaderna för preventivmedel som utlämnas i samband med rådgivningen. Ersättning enligt denna lag utges endast om rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls kostnadsfritt. Lag (1984:687). 4 § Ersättning enligt denna lag för rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel utges av Försäkringskassan. Om ersättning för resekostnader i samband med rådgivning enligt denna lag finns föreskrifter i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Lag (2004:806). Övergångsbestämmelser 1991:422 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning för kostnader för resa som har påbörjats före ikraftträdandet. 1993:1655 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.