Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:643 · Visa register
Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1947-07-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:619
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:927
Upphävd: 2021-01-01
Vill någon överbringa rättegångsfullmakt genom telegram, skall fullmakten i huvudskrift uppvisas hos ett företag som driver televerksamhet. Den som hos ett sådant företag tar emot telegrammet skall teckna bevis på fullmakten, att den blivit uppvisad, och på telegramblanketten, att den där gjorda avskriften ordagrant överensstämmer med huvudskriften; sistnämnda bevis skall ingå i det telegram, som avsändes. Telegrammet, som må befordras även med telefon, skall vid befordringen i föreskriven ordning kollationeras; bevis därom skall meddelas på det utskrivna telegrammet. Förordning (1993:619).