Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
SFS-nummer · 2016:1145 · Visa fulltext
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 201 6/17:FiU7, rskr. 2016/17:66, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2016:1209
Rubrik: Lag (2016:1209) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ny 3 kap. 28 §, rubr. närmast före 3 kap. 28 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:347
Rubrik: Lag (2017:347) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 8 §, 8 kap. 13 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 7 §; nya 17 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 17 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2017:664
Rubrik: Lag (2017:664) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:770
Rubrik: Lag (2017:770) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 14, 15 §§, 20 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:859
Rubrik: Lag (2018:859) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 12 kap. 21 §, ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1159
Rubrik: Lag (2018:1159) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 19 kap. 1, 3, 33 §§, 20 kap. 1, 2, 13 §§, 21 kap. 1 §, bil. 2, rubr. till 19 kap; nya 19 kap. 6 a, 6 b, 35, 36, 37, 38, 39 §§, bil. 2 a,, rubr. närmast före 19 kap. 6 a, 35, 37, 38 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2018:1317
Rubrik: Lag (2018:1317) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390
Ändring, SFS 2019:670
Rubrik: Lag (2019:670) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 5 a §, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:970
Rubrik: Lag (2019:970) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap. 18, 22 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1110
Rubrik: Lag (2021:1110) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: upph.19 kap., bil. 2 a; ändr. 1 kap. 1, 4, 7, 8 §§, 2 kap. 2, 8 §§, 5 kap. 8 §, 10 kap. 2, 4 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 6 , 13, 14, 15 §§, 21 kap. 1, 4 §§, bil. 2, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 19 kap., 19 a kap., 1 kap. 11 a §, 5 kap. 7 a §, 20 kap. 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31, direktiv (EU) 2014/24
Ändring, SFS 2022:505
Rubrik: Lag (2022:505) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:778
Rubrik: Lag (2022:778) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 12 kap. 18 §, 19 kap. 24 §, 20 kap. 17, 18, 21 §§; nya 12 kap. 25 §, 13 kap. 1 a, 3 a §§, 20 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 20 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2022:902
Rubrik: Lag (2022:902) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ny 19 kap. 25 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:135, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349