Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 3 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 1994:1738 · Visa fulltext
Alkohollag (1994:1738)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1996:940
Rubrik: Lag (1996:940) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 1 §; ny 10 kap 1 a §
Ikraft: 1996-11-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:205, bet. 1996/97:SoU3, rskr. 1996/97:6
Ändring, SFS 1998:511
Rubrik: Lag (1998:511) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 2 §; ny 12 kap 8 a §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 1998:720
Rubrik: Lag (1998:720) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:430
Rubrik: Lag (1999:430) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §, 12 kap 8, 8 a §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:452
Rubrik: Lag (1999:452) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 5 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:1001
Rubrik: Lag (1999:1001) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: upph. 3 kap 5 §, 4 kap 3 §, 5 kap 4 §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 7 §, 4 kap 1, 2, 5, 6, 7, 8 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 5 §, 7 kap 1, 2, 3, 18 §§, 8 kap 1, 4 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 1, 9 §§, 12 kap 8 a §, rubr. närmast före 7 kap 1 §; nya 4 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§, 7 kap 22 §, 8 kap 1 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 §, 7 kap 22 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1002
Rubrik: Lag (1999:1002) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 2000:483
Rubrik: Lag (2000:483) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a, 4 §§, 12 kap 8, 8 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1256
Rubrik: Lag (2000:1256) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1300
Rubrik: Lag (2000:1300) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:414
Rubrik: Lag (2001:414) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: upph. 12 kap 4, 8, 9, 10 §§; nuvarande 12 kap 7 § betecknas 12 kap 4 §; ändr. 2 kap 1, 3, 5 §§, 3 kap 9 §, 4 kap 1, 5, 6 §§, 5 kap 1, 3, 6 §§, 6 kap 1, 3, 4, 5 §§, 7 kap 3, 4, 5, 8, 13, 18, 19, 21, 22 §§, 8 kap 1, 2, 5 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 3, 5, 6, 7 §§, 12 kap 1, 2, 3, 5, 6 §§, 2 p i ikrafttr. och övergångsbest. till 1999 1001; nya 6 kap 1 a §, 8 kap 5 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:97, bet. 2000/01:SoU19, rskr. 2000/01:260
Ändring, SFS 2003:166
Rubrik: Lag (2003:166) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §, 6 kap 5 §, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:414
Ikraft: 2003-05-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152
Ändring, SFS 2003:711
Rubrik: Lag (2003:711) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a, 2 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1045
Rubrik: Lag (2004:1045) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 4 kap 8, 12 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 4 §, 7 kap 9 §; nya 4 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU6, rskr. 2004/05:38
Ändring, SFS 2005:307
Rubrik: Lag (2005:307) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§; ny 11 kap 2 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:470
Rubrik: Lag (2005:470) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §, 10 kap 3, 5, 7 §§; ny 3 kap 1 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:126, bet. 2004/05:SoU22, rskr. 2004/05:277
Ändring, SFS 2005:1180
Rubrik: Lag (2005:1180) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:166
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 9, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111
Ändring, SFS 2006:720
Rubrik: Lag (2006:720) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:826
Rubrik: Lag (2006:826) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §, 6 kap 1 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EUTL139/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0852
Ändring, SFS 2007:594
Rubrik: Lag (2007:594) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: upph. 8 kap 5 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182
Ändring, SFS 2008:366
Rubrik: Lag (2008:366) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §, 4 kap 2, 11 b §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:119, bet. 2007/08:SoU19, rskr. 2007/08:209
Ändring, SFS 2008:496
Rubrik: Lag (2008:496) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 8 kap 1 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:1086
Rubrik: Lag (2009:1086) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ny 7 kap. 14 a §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:725
Rubrik: Lag (2010:725) om ändring i alkohollagen (1994:1738)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2010:1622
Omfattning: upph.