Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:747 · Visa fulltext
Förordning (2022:747) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2022-08-12
Ändring, SFS 2022:1705
Rubrik: Förordning (2022:1705) om ändring i förordningen (2022:747) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2023-01-01