Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:155 · Visa fulltext
Lag (2022:155) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161, direktiv (EU) 2020/262
Ändring, SFS 2022:1790
Rubrik: Lag (2022:1790) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt
Omfattning: upph. p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 2 kap. 2, 5, 6, 9, 10, 11 §§
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1792
Rubrik: Lag (2022:1792) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 5, 6, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51