Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:121 · Visa fulltext
Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:112, bet. 2021/22:CU15, rskr. 2021/22:162.
Tidsbegränsad: 2023-01-01