Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:955 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1116
Rubrik: Förordning (2021:1116) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1281
Rubrik: Förordning (2021:1281) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-01-24
Ändring, SFS 2022:125
Rubrik: Förordning (2022:125) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2022:523
Rubrik: Förordning (2022:523) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2022-06-03
Ändring, SFS 2022:577
Rubrik: Förordning (2022:577) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:659
Rubrik: Förordning (2022:659) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2022-06-20