Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:614 · Visa fulltext
Avfallsförordning (2020:614)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2020:817
Rubrik: Förordning (2020:817) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. p 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:937
Rubrik: Förordning (2020:937) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 19 §, 7 kap. 1 §; nya 6 kap. 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 kap. 21, 22, 24 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:1172
Rubrik: Förordning (2020:1172) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:1302
Rubrik: Förordning (2020:1302) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 2, 4 §§ betecknas 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 1 kap. 1, 10 §§, 3 kap. 3 §, den nya 4 a §, 5 kap. 5, 12 §§, 7 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nya 3 kap. 2 §, 4 kap. 7 a, 7 b, 7 c §§ 5 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2021-02-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2021:1008
Rubrik: Förordning (2021:1008) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 3 §; nya 1 kap. 14 a §, 3 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904