Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:614 · Visa fulltext
Avfallsförordning (2020:614)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2020:817
Rubrik: Förordning (2020:817) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. p 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:937
Rubrik: Förordning (2020:937) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 19 §, 7 kap. 1 §; nya 6 kap. 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 kap. 21, 22, 24 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:1172
Rubrik: Förordning (2020:1172) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:1302
Rubrik: Förordning (2020:1302) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 2, 4 §§ betecknas 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 1 kap. 1, 10 §§, 3 kap. 3 §, den nya 4 a §, 5 kap. 5, 12 §§, 7 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nya 3 kap. 2 §, 4 kap. 7 a, 7 b, 7 c §§ 5 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2021-02-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2021:1008
Rubrik: Förordning (2021:1008) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 3 §; nya 1 kap. 14 a §, 3 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2022:361
Rubrik: Förordning (2022:361) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: upph. 10 kap. 4, 5 §§; nuvarande 10 kap. 1, 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4 §§; ändr. rubr. 10 kap.; nya 11 kap., 10 kap. 1 §
Ikraft: 2022-06-07
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2022:1307
Rubrik: Förordning (2022:1307) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: upph. 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 1 kap. 1, 8, 9, 13, 19 §§, 3 kap. 5, 13, 16, 18 §§, 5 kap. 12, 18 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8 §§, 8 kap. 7, 9 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §; nya 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 11 a, 14 a, 15 a §§, 4 kap. 14 a §, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §, 4 kap. 14 a §
Ikraft: 2022-08-08 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2022:1308
Rubrik: Förordning (2022:1308) om ändring i förordningen (2021:1008) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§ i 2021:1008
Ändring, SFS 2022:1871
Rubrik: Förordning (2022:1871) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: upph. 3 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 13, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 13 a, 13 b, 14, 15 b, 19 a §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2023:139
Rubrik: Förordning (2023:139) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
Omfattning: nya 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.