Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:582 · Visa fulltext
Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:802
Rubrik: Förordning (2020:802) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 5, 14, 15 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-09-28 överg.best.
Ändring, SFS 2020:862
Rubrik: Förordning (2020:862) om ändring i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-11-02 överg.best.
Ändring, SFS 2020:912
Rubrik: Förordning (2020:912) om ändring i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-11-16 överg.best.