Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:582 · Visa fulltext
Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:802
Rubrik: Förordning (2020:802) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 5, 14, 15 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-09-28 överg.best.
Ändring, SFS 2020:862
Rubrik: Förordning (2020:862) om ändring i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-11-02 överg.best.
Ändring, SFS 2020:912
Rubrik: Förordning (2020:912) om ändring i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-11-16 överg.best.