Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1282 · Visa fulltext
Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 2020-01-01