Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1152 · Visa fulltext
Förordning (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:220
Rubrik: Förordning (2021:220) om ändring i förordningen (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-04-20