Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:596 · Visa fulltext
Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1129
Rubrik: Förordning (2019:1129) om ändring i förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Omfattning: ändr. 2, 17 §§
Ikraft: 2020-01-01