Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1178 · Visa fulltext
Lag (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:178, bet. 2017/18:FöU16, rskr. 2017/18:377
Ändring, SFS 2021:684
Rubrik: Lag (2021:684) om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 10 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:1144
Rubrik: Lag (2022:1144) om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Omfattning: ändr. 2 a, 4, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441