Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:811 · Visa fulltext
Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:921
Rubrik: Förordning (2018:921) om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1124
Rubrik: Förordning (2019:1124) om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-01-01