Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:720 · Visa fulltext
Klimatlag (2017:720)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320