Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1319 · Visa fulltext
Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2018-01-03 överg.best.
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändring, SFS 2019:544
Rubrik: Förordning (2019:544) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2019-07-15
Ändring, SFS 2020:1090
Rubrik: Förordning (2020:1090) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 21 §, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2021:32
Rubrik: Förordning (2021:32) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§
Ikraft: 2021-02-23
Ändring, SFS 2021:1278
Rubrik: Förordning (2021:1278) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning
Omfattning: ändr. 18 §; nya 4 a, 11 a §§
Ikraft: 2022-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1849
Rubrik: Förordning (2022:1849) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning
Omfattning: nuvarande 4 a § betecknas 4 c §; nya 2 a, 4 a, 4 b, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g §§
Ikraft: 2023-02-01
Ändring, SFS 2023:432
Rubrik: Förordning (2023:432) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning
Omfattning: ändr. 3, 4 c §§; ny 5 a
Ikraft: 2023-08-01
Ändring, SFS 2023:432
Rubrik: Förordning (2023:432) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning
Omfattning: ändr. 3, 4 c §§; ny 5 a
Ikraft: 2023-08-01