Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1114 · Visa fulltext
Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:337
Rubrik: Förordning (2019:337) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-07-15