Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1000 · Visa fulltext
Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2017-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28, direktiv 2014/41/EU
Ändring, SFS 2020:67
Rubrik: Lag (2020:67) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 10 §; nya 2 kap. 19 a, 19 b §§, 3 kap. 37 a, 37 b §§, 4 kap. 16 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap. 37 a §, 4 kap. 16 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Ändring, SFS 2020:973
Rubrik: Lag (2020:973) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56
Ändring, SFS 2021:241
Rubrik: Lag (2021:241) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 1, 2 §§; nya 2 kap. 16 a §, 3 kap. 33 a §, rubr. närmast före 2 kap. 16 a §, 3 kap. 33 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234
Ändring, SFS 2022:326
Rubrik: Lag (2022:326) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 13, 14 §§, 3 kap. 5, 9, 32, 40, 42 §§, rubr. närmast före 2 kap. 13 §, 3 kap. 32 §; ny 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243