Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1000 · Visa fulltext
Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2017-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28, direktiv 2014/41/EU
Ändring, SFS 2020:67
Rubrik: Lag (2020:67) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 10 §; nya 2 kap. 19 a, 19 b §§, 3 kap. 37 a, 37 b §§, 4 kap. 16 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap. 37 a §, 4 kap. 16 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Ändring, SFS 2020:973
Rubrik: Lag (2020:973) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56
Ändring, SFS 2021:241
Rubrik: Lag (2021:241) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 1, 2 §§; nya 2 kap. 16 a §, 3 kap. 33 a §, rubr. närmast före 2 kap. 16 a §, 3 kap. 33 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234