Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:917 · Visa fulltext
Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2016-11-18 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/94/EU
Ändring, SFS 2017:990
Rubrik: Förordning (2017:990) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1 a, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2017-11-18
Ändring, SFS 2018:149
Rubrik: Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2018-04-10
Förarbeten: direktiv 2014/94/EU