Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:676 · Visa fulltext
Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2019:254
Rubrik: Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
Omfattning: ny 62 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2022:999
Rubrik: Lag (2022:999) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
Omfattning: ändr. 6, 8, 13, 14, 21, 43, 56 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375