Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:400 · Visa fulltext
/Rubriken upphör att gälla U:2023-05-01/ Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser /Rubriken träder i kraft I:2023-05-01/ Förordning (2016:400) om statsbidrag för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-06-01
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:143
Rubrik: Förordning (2023:143) om ändring i förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
Omfattning: upph. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 §§, rubr. närmast före 6, 9, 12 §§; ändr. författningsrubr., 3, 19, 25 §§
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:144
Omfattning: upph.