Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:385 · Visa fulltext
Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:898
Rubrik: Förordning (2018:898) om ändring i förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01