Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:354 · Visa fulltext
Tobaksförordning (2016:354)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2016-05-20
Förarbeten: direktiv 2014/40/EU
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 2017:298
Rubrik: Förordning (2017:298) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15 §§; ändr. 1 §; nya 7, 8, 9, 10, 16 §§, rubr. närmast före 7, 16 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:9
Rubrik: Förordning (2019:9) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)
Omfattning: ändr. rubr. nämast efter 6 § sätts närmast efter 10 §, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 15 §; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 17, 18 §§, rubr. närmast före 6 a, 17 §§
Ikraft: 2019-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:125
Rubrik: Förordning (2019:125) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:223
Omfattning: upph.