Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:30 · Visa fulltext
Utlänningsdataförordning (2016:30)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2016-02-12
Ändring, SFS 2018:1612
Rubrik: Förordning (2018:1612) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2018-12-01
Ändring, SFS 2020:326
Rubrik: Förordning (2020:326) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:942
Rubrik: Förordning (2020:942) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2020:1136
Rubrik: Förordning (2020:1136) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:393
Rubrik: Förordning (2021:393) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:803
Rubrik: Förordning (2021:803) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.