Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:27 · Visa fulltext
Utlänningsdatalag (2016:27)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2016-02-12
Förarbeten: Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Ändring, SFS 2018:1611
Rubrik: Lag (2018:1611) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)
Omfattning: upph. 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; nuvarande 14, 15 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 5, 6, 13, den nya 14, 17, 18, 20, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 § sätts närmast före den nya 15 §, rubr. närmast före nuvarande 15 § sätts närmast före den nya 14 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 18 a, 28 b §§
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:254, bet. 2018/19:SfU5, rskr. 2018/19:3
Ändring, SFS 2018:1712
Rubrik: Lag (2018:1712) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2020:932
Rubrik: Lag (2020:932) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:5, bet. 2020/21:SfU7, rskr. 2020/21:48
Ändring, SFS 2021:391
Rubrik: Lag (2021:391) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)
Omfattning: ändr. 15, 20 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:159, bet. 2020/21:SfU24, rskr. 2020/21:299