Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:315 · Visa fulltext
Läkemedelslag (2015:315)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/82/EG, direktiv 2001/83/EG, direktiv 2003/63/EG, direktiv 2004/24/EG, direktiv 2004/27/EG, direktiv 2004/28/EG, förordning (EG) nr 726/2004, förordning (EG) nr 1518/2005, direktiv 2005/61/EG, förordning (EG) nr 1901/2006, förordning (EG) nr 1394/2007, förordning (EG) nr 470/2009, förordning (EG) nr 596/2009, direktiv 2009/120/EG, direktiv 2010/84/EU, direktiv 2011/62/EU, direktiv 2012/26/EU
Ändring, SFS 2015:316
Rubrik: Lag (2015:316) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 18 kap. 3 §
Ikraft: 2016-04-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200, direktiv 2011/62/EU
Ändring, SFS 2016:132
Rubrik: Förordning (2016:132) om ikraftträdande av lagen (2015:316) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:316
Förarbeten: direktiv 2011/62/EU
Ändring, SFS 2016:527
Rubrik: Lag (2016:527) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, 18 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2018:485
Rubrik: Lag (2018:485) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 1 §, 18 kap. 3 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:527
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ändring, SFS 2018:1196
Rubrik: Lag (2018:1196) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401
Ändring, SFS 2018:1272
Rubrik: Lag (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: upph. 7 kap.; ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2 och 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 §, 18 kap. 12 §; nytt 7 kap., nya 18 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 18 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2019:322
Rubrik: Lag (2019:322) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 1 §, 7 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 §, 18 kap. 3 §; ny 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Ändring, SFS 2019:324
Rubrik: Lag (2019:324) om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 § i 2018:1272
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:23
Ändring, SFS 2020:342
Rubrik: Lag (2020:342) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §; nya 14 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254
Ändring, SFS 2021:620
Rubrik: Lag (2021:620) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:914
Rubrik: Förordning (2021:914) om ikraftträdande av lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1272
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.