Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:210 · Visa fulltext
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:881
Rubrik: Förordning (2018:881) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1985
Rubrik: Förordning (2018:1985) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Omfattning: ändr. 2, 3, 18, 34 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1104
Rubrik: Förordning (2019:1104) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Omfattning: ändr. 2, 3, 18, 34 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:1468
Omfattning: upph.