Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1102 · Visa fulltext
Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:279
Rubrik: Förordning (2015:279) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:786
Rubrik: Förordning (2015:786) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 7, 47, 53 §§, bil.; ny 22 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:220
Rubrik: Förordning (2017:220) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 18 §, bil.
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:255
Rubrik: Förordning (2017:255) om ändring i förordningen (2017:220) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil. i 2017:220
Ändring, SFS 2017:515
Rubrik: Förordning (2017:515) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2018:1104
Rubrik: Förordning (2018:1104) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:193
Rubrik: Förordning (2019:193) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 35, 41, 43, 46 §§, bil.; nya 3 a, 8 a, 35 a §§
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:1174
Rubrik: Förordning (2019:1174) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:97
Rubrik: Förordning (2020:97) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 8 §; ny 6 a §
Ikraft: 2020-03-31
Ändring, SFS 2020:414
Rubrik: Förordning (2020:414) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:242
Rubrik: Förordning (2021:242) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-01
Ändring, SFS 2021:279
Rubrik: Förordning (2021:279) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/713
Ändring, SFS 2021:436
Rubrik: Förordning (2021:436) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-08-02
Ändring, SFS 2021:572
Rubrik: Förordning (2021:572) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-09-01
Ändring, SFS 2021:839
Rubrik: Förordning (2021:839) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-09-10
Ändring, SFS 2021:847
Rubrik: Förordning (2021:847) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:348
Rubrik: Förordning (2022:348) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-06-07
Ändring, SFS 2022:558
Rubrik: Förordning (2022:558) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2022-10-01